شنبه بیستم آبان 1391

جزوه های درسی شیمی سال اول دبیرستان

دانلود سوال های خط به خط فصل اول شیمی سال اول به پاسخ تشریحی (قسمت اول)
دانلود سوال های خط به خط فصل اول (قسمت دوم)
دانلود سوالهای خط به خط شیمی سال اول فصل سوم
دانلود سوال های فصل چهارم

نوشته شده توسط امين فتحي در 17:11 |  لینک ثابت   • 

جمعه شانزدهم دی 1390

فکر کنید صفحه11 علوم سوم راهنمایی

برای اکسیژن سه ایزوتوپ در طبیعت یافت می شود


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 10:40 |  لینک ثابت   • 

جمعه شانزدهم دی 1390

مقایسه کنید صفحه 11 علوم تجربی سوم راهنمایی

مقايسه كنيد  مدل بور در سه اتم در شكل روبه رو نشان داده شده است:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 10:33 |  لینک ثابت   • 

جمعه شانزدهم دی 1390

رسم کنید صفحه 8 علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط امين فتحي در 10:30 |  لینک ثابت   • 

جمعه شانزدهم دی 1390

فکر کنید صفحه 7 علوم سوم راهنمایی

مدل اتمي بور براي سه اتم مختلف در شكل زير نشان داده شده است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 10:29 |  لینک ثابت   • 

جمعه شانزدهم دی 1390

مقایسه کنید صفحه 5 علوم سوم راهنمایی

مقايسه كنيد .
مدل اتمي رادفورد با مدل اتمي بور چه شباهت ها و تفاوت هايي با يكديگر دارند؟


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 10:22 |  لینک ثابت   • 

جمعه شانزدهم دی 1390

مقایسه کنید صفحه 5 علوم سوم راهنمایی

مقايسه كنيد
جدول اتمي تامسون و مدل اتمي رادفورد چه شباهت ها و چه تفاوت هايي با يكديگر دارند؟


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 10:14 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیستم اردیبهشت 1390

فعالیت صفحه 152

فیلتر هایی كه دارای تركیبات آهك هستند ،گوگرد (گوگرد دی اكسید )موجوددر گاز های كارخانه ای اسیدی را جذب می كنند . به كمك این فیلتر ها ،دوده و ذرات جامد را نیز می توان جذب نمود . در این حالت آلودگی های اسیدی هوا كاهش می یابد .
ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 8:47 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1389

چگونه می توان گاز کربنیک را شناسایی کرد آزمایش 4


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 10:1 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه هفتم شهریور 1389

پاسخ سوالات کتاب علوم دوم راهنمایی

فصل1

پرسش متن صفحه 2:   فکر کنید صفحه 3:   فکر کنید صفحه 4: پرسش متن صفحه 4:   فکر کنید صفحه 5:فکر کنید صفحه ۶:  آزمایش کنید صفحه 7:    فکر کنید صفحه 8:   آزمایش کنید صفحه 8: فکر کنید صفحه 10:طراحی کنید صفحه 12: فکر کنید صفحه 12: فکر کنید صفحه 13: بحث کنید صفحه14:فکر کنید صفحه 14: فکر کنید صفحه 16: تحقیق کنید صفحه 17:  آزمایش کنید صفحه 17: آزمایش کنید صفحه 18:تفسیر کنید صفحه 19: فکر کنید صفحه 19:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 18:33 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه چهاردهم مرداد 1389

زندگی نامه ی جابر و زکریا

به نام خدا

 شیمیدان های مسلمان

 زندگی نامه ی جابر و زکریا

 تعداد  شیمیدان های مسلمانی که در زمینه های مختلف علم شیمی می پرداختند زیاد بود و آنها مشاهده ی دقیق و روش علمی و توجه به ثبت نتایج را بر اندیشه ی یونانیان افزودند که این عمل باعث پیشرفت علم شیمی در دوره های بعد شد.جابربن حیان و محمد بن زکریای رازی جزو بزرگترین شیمیدان های مسلمان به حساب می امدند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 14:16 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه یازدهم خرداد 1389

جدول تناوبی عناصر

با کلیک بر روی هر عنصر در جدول مشخصات آن ظاهر می شود.

جدول تناوبی عناصر


نوشته شده توسط امين فتحي در 10:59 |  لینک ثابت   • 

جمعه هفتم خرداد 1389

پاسخ سوالات کتاب علوم اول راهنمایی - بخش4: دنیای زنده

فکر کنیدصفحه 103

فکر کنید صفحه 104:

فکر کنید صفحه 106:

مقایسه کنید صفحه 106:

مقایسه کنید صفحه 107:

فکر کنید صفحه 108:

مقایسه کنید صفحه 108

تحقیق کنیدصفحه 117:

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 117:

مشاهده کنید صفحه 118:

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 121:

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 122:

مشاهده کنید صفحه 123:

مقایسه کنید صفحه 125:

انتخاب کنید صفحه 125:

فکر کنید صفحه 128:

مشاهده کنید صفحه 131:

مشاهده کنید صفحه 131:

فکر کنید صفحه ۱۳۳:

مقایسه کنید 134:

فکر کنید صفحه 134:

مشاهده کنید صفحه 137:

فکر کنید صفحه 140:

حمع آوری اطلاعات صفحه 144:

جمع آوری اطلاعات  صفحه 150:

پرسش های متن درس صفحه 151:

پرسش های متن درس صفحه 158:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 11:2 |  لینک ثابت   • 

جمعه هفتم خرداد 1389

پاسخ سوالات کتاب علوم اول راهنمایی - بخش2:انرژی زندگی

بحث کنید صفحه 48:

جدول روبرو را تکمیل کنید صفحه 53:

فکر کنید صفحه 54:

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 54:

بحث کنید صفحه 54:

فکر کنید صفحه 55:

آزمایش کنید صفحه 57:

آزمایش کنید صفحه 57:

فکر کنید صفحه 59:

تحقیق کنید صفحه 61:

تفسیر کنید صفحه 61:

جدول زیر را کامل کنید صفحه 62:

بحث کنید صفحه63:

آزمایش کنید صفحه 63:

آزمایش کنید صفحه 64:

فکر کنید صفحه 64:

اندازه گیری صفحه 64:

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 75:

بحث کنید صفحه 76:

محاسبه کنید صفحه 76:

 محاسبه کنید صفحه 77:                       

فکر کنید صفحه 80:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 10:58 |  لینک ثابت   • 

جمعه هفتم خرداد 1389

پاسخ سوالات کتاب علوم اول راهنمایی_بخش1:ماده و تغییرات آن

فکر کنید صفحه 3:

فکر کنید صفحه 4:

فکر کنید صفحه 7:

آزمایش کنید صفحه 8:

پرسش های صفحه 8:

تفسیر کنید  صفحه 9:

فکر کنید صفحه 10:

فکر کنید صفحه 10:

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 10

مشاهده کنید صفجه 13:

یک پله بالاتر صفجه 14:

تفسیر کنید صفحه 15:

بپرسید صفحه 22:

تحقیق کنید صفحه 23:

فکر کنید صفحه 24:

فکر کنید صفحه 26:

فکر کنید صفحه 26:

فکر کنید صفحه 28:

فکر کنید صفحه 29:

فکر کنید صفحه 30:

آزمایش کنید صفحه 32:

فکر کنید صفحه 33:

فکر کنید صفحه 36:

فکر کنید صقحه 36:

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 37:

فکر کنید صفحه 41:

آزمایش کنید صفحه 43:

فکر کنیدصفحه 43:

فکر کنید صفحه 43:

فکر کنید صفحه 45:

فکر کنید صفحه 46:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 10:54 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هفتم فروردین 1389

انواع گاز و مصارف آن

 
● گاز ساختگی (SUBSTITUTE NATURAL)
● گاز سنتز (SYNTHESIS GAS)
● گاز شهری (TOWN GAS)
● گاز شیرین (SWEET GAS)
● گاز طبیعی (NATURAL GAS)
● گاز طبیعی فشرده ( COMPRESSED NATURAL GAS)
● مایعات گاز طبیعی (NATURAL GAS LIQUIDS)
● گاز غیر همراه (NON-ASSOCIATED GAS)
● کلاهک (CAG CAP)
● گاز کلاهک گاز (GAS CAP GAS)
● گاز مایع (LPG)
● گاز مشعل (FLARE GAS)
● گاز همراه (ASSOCIATED GAS)


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 18:57 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه بیست و نهم بهمن 1388

مضرات نیترات در آب آشامیدنی و حذف آن توسط فرآیند اسمز معکوس(قابل توجه مامان و همکارانش)

از آنجائی که نیترات در آب به‌صورت محلول وجود دارد. روش‌های معلول تصفیه آب قادر به حذف آن نیستند از این رو نیاز به آن دسته از روش‌های تصفیه پیشرفته می‌باشد که قادر به کاهش آلاینده‌های محلول هستند .

 نیترات (NO۳ منفی) یکی از آنزیم‌های معدنی است که در نتیجه اکسیداسیون نیتروژن عنصری حاصل می‌شود. این ماده یکی از عناصر بسیار ضروری برای سنتز پروتئین در گیاهان است و نقش مهمی را در چرخه نیتروژن دارد. نیترات از طریق اکسیداسیون طبیعی تولید و بنابراین در تمام محیط زیست یافت می‌شود. 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 20:41 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه بیست و نهم بهمن 1388

نرم افزار Periodic Library

در نرم افزار  Periodic Library با دابل كليك بر روي نام هر عنصر مي‌توانيد اطلاعات زير را در مورد آن عنصر بدست آوريد:

 

جرم اتمي
حالت هاي اكسيداسيون
نقطه جوش
نقطه ذوب
دانسيته
آرايش الكتروني
خاصيت اسيدي و بازي
ساختار بلوري
الكترونگاتيوي
گرماي تبخير
گرماي ذوب
هدايت گرمايي
هدايت الكتريكي
ظرفيت گرمايي ويژه
پتانسيل اولين يونيزاسيون
حجم اتمي
شعاع اتمي
شعاع كوالانسي
آيا سنتزي است يا طبيعي؟

 

Atomic Weight
Oxidation States
Boiling Point
Melting Point
Density
Electron Configuration
Acid/Base Properties
Crystal Structure
Electronegativity
Heat of Vaporization
Heat of Fusion
Electrical Conductivity
Thermal Conductivity
Specific Heat Capacity
First Ionization Potential
Atomic Volume
Atomic Radius
Covalent Radius
Synthetic

 

با استفاده از دكمه Find Element در نوار ابزار مي‌توانيد بر اساس نام، علامت، يا يك خصوصيت ويژه عنصر مورد نظرتان را در جدول پيدا كنيد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 20:12 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه بیست و نهم بهمن 1388

نرم افزار جدول تناوبی

 

دانلود:نرم افزار جدول تناوبی

نوشته شده توسط امين فتحي در 9:19 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه پانزدهم بهمن 1388

مـنـــابـع شـيـمي

Nano-robot

امروز می خوام يک سری منبع در مورد شيمی روی شبکه معرفی بکنم

The Catalyst

سايتي است كــه به معلمان شيمي دبيرستان اجازه مي دهد تا به مجموعــه اي از منابع جالب شيمي
دست يابند .ه

Chem 4 Kids

مجموعه اطلاعاتي است در مورد مفاهيم بنيادي شيمي براي دانش آموزان و سايرين .ه

The Chem Tutor

درس هاي كمك آموزشي مربوط به شيمي پـايه براي دانش آموزان دبيرستان در اين سـايت قـــرار دارد .ه

The Chem Team

يك بخش كمك آموزشي عالي براي شيمي دبيرستان است كه مباني نظري , نمونه مسايل حل شده
و پرسش هاي اضافي براي تمرين بيشتر را شامل مي شود .ه

Chemistry For Students

شيمي و كشور نيوزيلند . يك لينك مناسب براي دانش آموزان و معلمان .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 19:54 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیست و یکم دی 1388

شيمی فلز سرب و روی

روي فلـزيست ، سفيد مايل به خاكـستري با علامت اختصاري Zn ، عدد اتمي 30، جرم اتمي 38/65 ، دانسيته g/Cm3 14/7، نقطه ذوب 4/419 درجه سانتيگراد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 7:50 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه هفدهم دی 1388

گذري بر کاربردهاي فناوري‌نانو در صنعت آب

گذري بر کاربردهاي فناوري‌نانو در صنعت آب(قسمت دوم)

محققان آزمايشگاه ملي پاسيفيك نورث‌وست آمريكا، از سراميك‌هاي نانوحفره‌اي كه با تك‌لايه‌هاي تيول (SH)، عامل‌دار شده بودند، براي جيوه‌زدايي از آب استفاده كردند. تك‌لايه‌هاي خودسامان تيول بر روي سيليكاي ميان‌حفره‌اي (Thiol-SAMMS) مي‌توانند كاربردهايي در تصفيه فاضلاب نيروگاه


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 8:46 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه شانزدهم دی 1388

تهیه صابون در آزمایشگاه


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 13:30 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه شانزدهم دی 1388

شیمی مواد عذایی

تصویر
ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 13:19 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه شانزدهم دی 1388

طلا

img/daneshnameh_up/d/df/180pxGoldNuggetUSGOV.jpg
ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 13:5 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه شانزدهم دی 1388

هیدروژن

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 12:58 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه شانزدهم دی 1388

آزمایش های جذاب شیمی

کاغذي که در سطح آب آتش مي گيرد !          


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 12:54 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه شانزدهم دی 1388

مطالب جالب شیمی

تعیین دقیق زمان مرگ
تعیین دقیق زمان مرگ در جرم شناسی بسیار اهمیت دارد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 12:46 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه شانزدهم دی 1388

مواد دفع آفات

تصویر
ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 12:14 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه شانزدهم دی 1388

زغال سنگ و ساختار آن

تصویر


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 12:6 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه پانزدهم دی 1388

معرفی وسایل آزمایشگاهی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 8:21 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه نهم دی 1388

علوم تجربی سال اول راهنمایی -دسته بندي مواد


تمام مواد موجود در طبيعت را به دو گروه بزرگ ماده مخلوط و ماده خالص طبقه بندي مي كنند.
ادامه اين دسته بندي را در نمودار زير مشاهده كنيد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 8:41 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه نهم دی 1388

اثر گرما بر حالت مواد

 

مواد در دماي معمولي به سه حالت جامد، مايع و گاز وجود دارند. با تغييرات دما حالت مواد تغيير ميكند شما شاهد بسياري از اين تغيير حالتها در محيط ارطراف خود هستيد.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 8:38 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه هشتم دی 1388

علوم تجربی سال اول راهنمایی ماده و ويژگي هاي آن

� همه مواد از ذرات ريز و غيرقابل تقسيم به نام اتم ساخته شده اند.  � شكل اتمها با هم متفاوت است. 

آنچه در اطراف ما وجود دارد را ماده مي ناميم. هوا، چوب، سنگ، مدادي كه با آن مي نويسيد و حتي غذا و آبي كه مي خوريد ماده هستند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 22:30 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه هشتم دی 1388

اثر گرما بر حجم مواد

تقريبا همه مواد دراثر گرما بزرگتر ودر اثرسرما كوچكتر مي شوند به اين واقيعت اصل يا قانون انقباض وانبساط مي گويند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 21:54 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه دوم دی 1388

مجموعه تمرینات شیمی 3


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 12:13 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه دوم دی 1388

مجموعه تمرینات شیمی 2


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 12:12 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه دوم دی 1388

مجموعه تمرینات شیمی 1


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 12:10 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و نهم آذر 1388

نمونه سوالات شیمی دبیرستان


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 13:55 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و نهم آذر 1388

مقالات شیمی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 13:49 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و نهم آذر 1388

ایزوتوپ های عناصر جدول تناوبی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 13:23 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و نهم آذر 1388

فايل هاي لازم جهت تدريس شيمي با رايانه در كلاس درس( به زبان انگليسي)


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 13:19 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و نهم آذر 1388

تمرينات و سوالات وفيلم هاي شيمي(انگليسي) [ بيشتر]


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 9:56 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و نهم آذر 1388

نرم افزارهای شیمی (انگلیسی)


ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 9:53 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و نهم آذر 1388

هشتمسن دوره مسابقات آزمايشگاهي و كارگاه رايانه دانش آموزان سراسر كشور2

دانلود سوالهاي شیمی هشتمسن دوره مسابقات آزمايشگاهي و كارگاه رايانه دانش آموزان سراسر كشور
ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 9:15 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هفتم آذر 1388

نمونه سوالات علوم اول راهنمایی

برای دانلود روی درس مربوطه کلیک راست کرده گزینه

save target as  را انتخاب نمایید.

نام درس : درس اول    

 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط امين فتحي در 11:9 |  لینک ثابت   •