علوم پایه - شيمي

شنبه بیستم آبان ۱۳۹۱

تراز های انرژی

 

اگه می خوای نحوه کامل شدن ترازهای انرژی در اربیتال های گوناگون را ببینی اینجا را کلیک کن

نوشته شده توسط ا. فتحي در 17:21 |  لینک ثابت   • 

شنبه بیستم آبان ۱۳۹۱

جزوه های درسی شیمی سال اول دبیرستان

دانلود سوال های خط به خط فصل اول شیمی سال اول به پاسخ تشریحی (قسمت اول)
دانلود سوال های خط به خط فصل اول (قسمت دوم)
دانلود سوالهای خط به خط شیمی سال اول فصل سوم
دانلود سوال های فصل چهارم

نوشته شده توسط ا. فتحي در 17:11 |  لینک ثابت   • 

جمعه شانزدهم دی ۱۳۹۰

فکر کنید صفحه11 علوم سوم راهنمایی

برای اکسیژن سه ایزوتوپ در طبیعت یافت می شود


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 10:40 |  لینک ثابت   • 

جمعه شانزدهم دی ۱۳۹۰

مقایسه کنید صفحه 11 علوم تجربی سوم راهنمایی

مقايسه كنيد  مدل بور در سه اتم در شكل روبه رو نشان داده شده است:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 10:33 |  لینک ثابت   • 

جمعه شانزدهم دی ۱۳۹۰

رسم کنید صفحه 8 علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط ا. فتحي در 10:30 |  لینک ثابت   • 

جمعه شانزدهم دی ۱۳۹۰

فکر کنید صفحه 7 علوم سوم راهنمایی

مدل اتمي بور براي سه اتم مختلف در شكل زير نشان داده شده است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 10:29 |  لینک ثابت   • 

جمعه شانزدهم دی ۱۳۹۰

مقایسه کنید صفحه 5 علوم سوم راهنمایی

مقايسه كنيد .
مدل اتمي رادفورد با مدل اتمي بور چه شباهت ها و تفاوت هايي با يكديگر دارند؟


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 10:22 |  لینک ثابت   • 

جمعه شانزدهم دی ۱۳۹۰

مقایسه کنید صفحه 5 علوم سوم راهنمایی

مقايسه كنيد
جدول اتمي تامسون و مدل اتمي رادفورد چه شباهت ها و چه تفاوت هايي با يكديگر دارند؟


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 10:14 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰

فعالیت صفحه 152

فیلتر هایی كه دارای تركیبات آهك هستند ،گوگرد (گوگرد دی اكسید )موجوددر گاز های كارخانه ای اسیدی را جذب می كنند . به كمك این فیلتر ها ،دوده و ذرات جامد را نیز می توان جذب نمود . در این حالت آلودگی های اسیدی هوا كاهش می یابد .
ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 8:47 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۸۹

چگونه می توان گاز کربنیک را شناسایی کرد آزمایش 4


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 10:1 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه هفتم شهریور ۱۳۸۹

پاسخ سوالات کتاب علوم دوم راهنمایی

فصل1

پرسش متن صفحه 2:   فکر کنید صفحه 3:   فکر کنید صفحه 4: پرسش متن صفحه 4:   فکر کنید صفحه 5:فکر کنید صفحه ۶:  آزمایش کنید صفحه 7:    فکر کنید صفحه 8:   آزمایش کنید صفحه 8: فکر کنید صفحه 10:طراحی کنید صفحه 12: فکر کنید صفحه 12: فکر کنید صفحه 13: بحث کنید صفحه14:فکر کنید صفحه 14: فکر کنید صفحه 16: تحقیق کنید صفحه 17:  آزمایش کنید صفحه 17: آزمایش کنید صفحه 18:تفسیر کنید صفحه 19: فکر کنید صفحه 19:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 18:33 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۸۹

زندگی نامه ی جابر و زکریا

به نام خدا

 شیمیدان های مسلمان

 زندگی نامه ی جابر و زکریا

 تعداد  شیمیدان های مسلمانی که در زمینه های مختلف علم شیمی می پرداختند زیاد بود و آنها مشاهده ی دقیق و روش علمی و توجه به ثبت نتایج را بر اندیشه ی یونانیان افزودند که این عمل باعث پیشرفت علم شیمی در دوره های بعد شد.جابربن حیان و محمد بن زکریای رازی جزو بزرگترین شیمیدان های مسلمان به حساب می امدند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 14:16 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۹

جدول تناوبی عناصر

با کلیک بر روی هر عنصر در جدول مشخصات آن ظاهر می شود.

جدول تناوبی عناصر


نوشته شده توسط ا. فتحي در 10:59 |  لینک ثابت   • 

جمعه هفتم خرداد ۱۳۸۹

پاسخ سوالات کتاب علوم اول راهنمایی - بخش4: دنیای زنده

فکر کنیدصفحه 103

فکر کنید صفحه 104:

فکر کنید صفحه 106:

مقایسه کنید صفحه 106:

مقایسه کنید صفحه 107:

فکر کنید صفحه 108:

مقایسه کنید صفحه 108

تحقیق کنیدصفحه 117:

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 117:

مشاهده کنید صفحه 118:

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 121:

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 122:

مشاهده کنید صفحه 123:

مقایسه کنید صفحه 125:

انتخاب کنید صفحه 125:

فکر کنید صفحه 128:

مشاهده کنید صفحه 131:

مشاهده کنید صفحه 131:

فکر کنید صفحه ۱۳۳:

مقایسه کنید 134:

فکر کنید صفحه 134:

مشاهده کنید صفحه 137:

فکر کنید صفحه 140:

حمع آوری اطلاعات صفحه 144:

جمع آوری اطلاعات  صفحه 150:

پرسش های متن درس صفحه 151:

پرسش های متن درس صفحه 158:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 11:2 |  لینک ثابت   • 

جمعه هفتم خرداد ۱۳۸۹

پاسخ سوالات کتاب علوم اول راهنمایی - بخش2:انرژی زندگی

بحث کنید صفحه 48:

جدول روبرو را تکمیل کنید صفحه 53:

فکر کنید صفحه 54:

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 54:

بحث کنید صفحه 54:

فکر کنید صفحه 55:

آزمایش کنید صفحه 57:

آزمایش کنید صفحه 57:

فکر کنید صفحه 59:

تحقیق کنید صفحه 61:

تفسیر کنید صفحه 61:

جدول زیر را کامل کنید صفحه 62:

بحث کنید صفحه63:

آزمایش کنید صفحه 63:

آزمایش کنید صفحه 64:

فکر کنید صفحه 64:

اندازه گیری صفحه 64:

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 75:

بحث کنید صفحه 76:

محاسبه کنید صفحه 76:

 محاسبه کنید صفحه 77:                       

فکر کنید صفحه 80:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 10:58 |  لینک ثابت   • 

جمعه هفتم خرداد ۱۳۸۹

پاسخ سوالات کتاب علوم اول راهنمایی_بخش1:ماده و تغییرات آن

فکر کنید صفحه 3:

فکر کنید صفحه 4:

فکر کنید صفحه 7:

آزمایش کنید صفحه 8:

پرسش های صفحه 8:

تفسیر کنید  صفحه 9:

فکر کنید صفحه 10:

فکر کنید صفحه 10:

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 10

مشاهده کنید صفجه 13:

یک پله بالاتر صفجه 14:

تفسیر کنید صفحه 15:

بپرسید صفحه 22:

تحقیق کنید صفحه 23:

فکر کنید صفحه 24:

فکر کنید صفحه 26:

فکر کنید صفحه 26:

فکر کنید صفحه 28:

فکر کنید صفحه 29:

فکر کنید صفحه 30:

آزمایش کنید صفحه 32:

فکر کنید صفحه 33:

فکر کنید صفحه 36:

فکر کنید صقحه 36:

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 37:

فکر کنید صفحه 41:

آزمایش کنید صفحه 43:

فکر کنیدصفحه 43:

فکر کنید صفحه 43:

فکر کنید صفحه 45:

فکر کنید صفحه 46:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 10:54 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هفتم فروردین ۱۳۸۹

انواع گاز و مصارف آن

 
● گاز ساختگی (SUBSTITUTE NATURAL)
● گاز سنتز (SYNTHESIS GAS)
● گاز شهری (TOWN GAS)
● گاز شیرین (SWEET GAS)
● گاز طبیعی (NATURAL GAS)
● گاز طبیعی فشرده ( COMPRESSED NATURAL GAS)
● مایعات گاز طبیعی (NATURAL GAS LIQUIDS)
● گاز غیر همراه (NON-ASSOCIATED GAS)
● کلاهک (CAG CAP)
● گاز کلاهک گاز (GAS CAP GAS)
● گاز مایع (LPG)
● گاز مشعل (FLARE GAS)
● گاز همراه (ASSOCIATED GAS)


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 18:57 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۸

مضرات نیترات در آب آشامیدنی و حذف آن توسط فرآیند اسمز معکوس(قابل توجه مامان و همکارانش)

از آنجائی که نیترات در آب به‌صورت محلول وجود دارد. روش‌های معلول تصفیه آب قادر به حذف آن نیستند از این رو نیاز به آن دسته از روش‌های تصفیه پیشرفته می‌باشد که قادر به کاهش آلاینده‌های محلول هستند .

 نیترات (NO۳ منفی) یکی از آنزیم‌های معدنی است که در نتیجه اکسیداسیون نیتروژن عنصری حاصل می‌شود. این ماده یکی از عناصر بسیار ضروری برای سنتز پروتئین در گیاهان است و نقش مهمی را در چرخه نیتروژن دارد. نیترات از طریق اکسیداسیون طبیعی تولید و بنابراین در تمام محیط زیست یافت می‌شود. 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 20:41 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۸

نرم افزار Periodic Library

در نرم افزار  Periodic Library با دابل كليك بر روي نام هر عنصر مي‌توانيد اطلاعات زير را در مورد آن عنصر بدست آوريد:

 

جرم اتمي
حالت هاي اكسيداسيون
نقطه جوش
نقطه ذوب
دانسيته
آرايش الكتروني
خاصيت اسيدي و بازي
ساختار بلوري
الكترونگاتيوي
گرماي تبخير
گرماي ذوب
هدايت گرمايي
هدايت الكتريكي
ظرفيت گرمايي ويژه
پتانسيل اولين يونيزاسيون
حجم اتمي
شعاع اتمي
شعاع كوالانسي
آيا سنتزي است يا طبيعي؟

 

Atomic Weight
Oxidation States
Boiling Point
Melting Point
Density
Electron Configuration
Acid/Base Properties
Crystal Structure
Electronegativity
Heat of Vaporization
Heat of Fusion
Electrical Conductivity
Thermal Conductivity
Specific Heat Capacity
First Ionization Potential
Atomic Volume
Atomic Radius
Covalent Radius
Synthetic

 

با استفاده از دكمه Find Element در نوار ابزار مي‌توانيد بر اساس نام، علامت، يا يك خصوصيت ويژه عنصر مورد نظرتان را در جدول پيدا كنيد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 20:12 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۸۸

نرم افزار جدول تناوبی

 

دانلود:نرم افزار جدول تناوبی

نوشته شده توسط ا. فتحي در 9:19 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۸۸

مـنـــابـع شـيـمي

Nano-robot

امروز می خوام يک سری منبع در مورد شيمی روی شبکه معرفی بکنم

The Catalyst

سايتي است كــه به معلمان شيمي دبيرستان اجازه مي دهد تا به مجموعــه اي از منابع جالب شيمي
دست يابند .ه

Chem 4 Kids

مجموعه اطلاعاتي است در مورد مفاهيم بنيادي شيمي براي دانش آموزان و سايرين .ه

The Chem Tutor

درس هاي كمك آموزشي مربوط به شيمي پـايه براي دانش آموزان دبيرستان در اين سـايت قـــرار دارد .ه

The Chem Team

يك بخش كمك آموزشي عالي براي شيمي دبيرستان است كه مباني نظري , نمونه مسايل حل شده
و پرسش هاي اضافي براي تمرين بيشتر را شامل مي شود .ه

Chemistry For Students

شيمي و كشور نيوزيلند . يك لينك مناسب براي دانش آموزان و معلمان .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 19:54 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۸

شيمی فلز سرب و روی

روي فلـزيست ، سفيد مايل به خاكـستري با علامت اختصاري Zn ، عدد اتمي 30، جرم اتمي 38/65 ، دانسيته g/Cm3 14/7، نقطه ذوب 4/419 درجه سانتيگراد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 7:50 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه هفدهم دی ۱۳۸۸

گذري بر کاربردهاي فناوري‌نانو در صنعت آب

گذري بر کاربردهاي فناوري‌نانو در صنعت آب(قسمت دوم)

محققان آزمايشگاه ملي پاسيفيك نورث‌وست آمريكا، از سراميك‌هاي نانوحفره‌اي كه با تك‌لايه‌هاي تيول (SH)، عامل‌دار شده بودند، براي جيوه‌زدايي از آب استفاده كردند. تك‌لايه‌هاي خودسامان تيول بر روي سيليكاي ميان‌حفره‌اي (Thiol-SAMMS) مي‌توانند كاربردهايي در تصفيه فاضلاب نيروگاه


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 8:46 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۸

تهیه صابون در آزمایشگاه


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 13:30 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۸

شیمی مواد عذایی

تصویر
ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 13:19 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۸

طلا

img/daneshnameh_up/d/df/180pxGoldNuggetUSGOV.jpg
ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 13:5 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۸

هیدروژن

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 12:58 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۸

آزمایش های جذاب شیمی

کاغذي که در سطح آب آتش مي گيرد !          


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 12:54 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۸

مطالب جالب شیمی

تعیین دقیق زمان مرگ
تعیین دقیق زمان مرگ در جرم شناسی بسیار اهمیت دارد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 12:46 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۸

مواد دفع آفات

تصویر
ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 12:14 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۸

زغال سنگ و ساختار آن

تصویر


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 12:6 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه پانزدهم دی ۱۳۸۸

معرفی وسایل آزمایشگاهی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 8:21 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه نهم دی ۱۳۸۸

علوم تجربی سال اول راهنمایی -دسته بندي مواد


تمام مواد موجود در طبيعت را به دو گروه بزرگ ماده مخلوط و ماده خالص طبقه بندي مي كنند.
ادامه اين دسته بندي را در نمودار زير مشاهده كنيد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 8:41 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه نهم دی ۱۳۸۸

اثر گرما بر حالت مواد

 

مواد در دماي معمولي به سه حالت جامد، مايع و گاز وجود دارند. با تغييرات دما حالت مواد تغيير ميكند شما شاهد بسياري از اين تغيير حالتها در محيط ارطراف خود هستيد.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 8:38 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه هشتم دی ۱۳۸۸

علوم تجربی سال اول راهنمایی ماده و ويژگي هاي آن

� همه مواد از ذرات ريز و غيرقابل تقسيم به نام اتم ساخته شده اند.  � شكل اتمها با هم متفاوت است. 

آنچه در اطراف ما وجود دارد را ماده مي ناميم. هوا، چوب، سنگ، مدادي كه با آن مي نويسيد و حتي غذا و آبي كه مي خوريد ماده هستند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 22:30 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه هشتم دی ۱۳۸۸

اثر گرما بر حجم مواد

تقريبا همه مواد دراثر گرما بزرگتر ودر اثرسرما كوچكتر مي شوند به اين واقيعت اصل يا قانون انقباض وانبساط مي گويند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 21:54 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه دوم دی ۱۳۸۸

مجموعه تمرینات شیمی 3


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 12:13 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه دوم دی ۱۳۸۸

مجموعه تمرینات شیمی 2


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 12:12 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه دوم دی ۱۳۸۸

مجموعه تمرینات شیمی 1


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 12:10 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۸۸

نمونه سوالات شیمی دبیرستان


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 13:55 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۸۸

مقالات شیمی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 13:49 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۸۸

ایزوتوپ های عناصر جدول تناوبی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 13:23 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۸۸

فايل هاي لازم جهت تدريس شيمي با رايانه در كلاس درس( به زبان انگليسي)


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 13:19 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۸۸

تمرينات و سوالات وفيلم هاي شيمي(انگليسي) [ بيشتر]


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 9:56 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۸۸

نرم افزارهای شیمی (انگلیسی)


ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 9:53 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۸۸

هشتمسن دوره مسابقات آزمايشگاهي و كارگاه رايانه دانش آموزان سراسر كشور2

دانلود سوالهاي شیمی هشتمسن دوره مسابقات آزمايشگاهي و كارگاه رايانه دانش آموزان سراسر كشور
ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 9:15 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۸

نمونه سوالات علوم اول راهنمایی

برای دانلود روی درس مربوطه کلیک راست کرده گزینه

save target as  را انتخاب نمایید.

نام درس : درس اول    

 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط ا. فتحي در 11:9 |  لینک ثابت   •