اگه می خوای نحوه کامل شدن ترازهای انرژی در اربیتال های گوناگون را ببینی اینجا را کلیک کن

+ نوشته شده در  شنبه بیستم آبان 1391ساعت 17:21  توسط امين فتحي  | 

دانلود سوال های خط به خط فصل اول شیمی سال اول به پاسخ تشریحی (قسمت اول)
دانلود سوال های خط به خط فصل اول (قسمت دوم)
دانلود سوالهای خط به خط شیمی سال اول فصل سوم
دانلود سوال های فصل چهارم

+ نوشته شده در  شنبه بیستم آبان 1391ساعت 17:11  توسط امين فتحي  | 

برای اکسیژن سه ایزوتوپ در طبیعت یافت می شود


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم دی 1390ساعت 10:40  توسط امين فتحي  | 

مقايسه كنيد  مدل بور در سه اتم در شكل روبه رو نشان داده شده است:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم دی 1390ساعت 10:33  توسط امين فتحي  | 
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم دی 1390ساعت 10:30  توسط امين فتحي  | 

مدل اتمي بور براي سه اتم مختلف در شكل زير نشان داده شده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم دی 1390ساعت 10:29  توسط امين فتحي  | 

مقايسه كنيد .
مدل اتمي رادفورد با مدل اتمي بور چه شباهت ها و تفاوت هايي با يكديگر دارند؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم دی 1390ساعت 10:22  توسط امين فتحي  | 

مقايسه كنيد
جدول اتمي تامسون و مدل اتمي رادفورد چه شباهت ها و چه تفاوت هايي با يكديگر دارند؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم دی 1390ساعت 10:14  توسط امين فتحي  | 
فیلتر هایی كه دارای تركیبات آهك هستند ،گوگرد (گوگرد دی اكسید )موجوددر گاز های كارخانه ای اسیدی را جذب می كنند . به كمك این فیلتر ها ،دوده و ذرات جامد را نیز می توان جذب نمود . در این حالت آلودگی های اسیدی هوا كاهش می یابد .
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اردیبهشت 1390ساعت 8:47  توسط امين فتحي  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1389ساعت 10:1  توسط امين فتحي  | 

فصل1

پرسش متن صفحه 2:   فکر کنید صفحه 3:   فکر کنید صفحه 4: پرسش متن صفحه 4:   فکر کنید صفحه 5:فکر کنید صفحه ۶:  آزمایش کنید صفحه 7:    فکر کنید صفحه 8:   آزمایش کنید صفحه 8: فکر کنید صفحه 10:طراحی کنید صفحه 12: فکر کنید صفحه 12: فکر کنید صفحه 13: بحث کنید صفحه14:فکر کنید صفحه 14: فکر کنید صفحه 16: تحقیق کنید صفحه 17:  آزمایش کنید صفحه 17: آزمایش کنید صفحه 18:تفسیر کنید صفحه 19: فکر کنید صفحه 19:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم شهریور 1389ساعت 18:33  توسط امين فتحي  | 

به نام خدا

 شیمیدان های مسلمان

 زندگی نامه ی جابر و زکریا

 تعداد  شیمیدان های مسلمانی که در زمینه های مختلف علم شیمی می پرداختند زیاد بود و آنها مشاهده ی دقیق و روش علمی و توجه به ثبت نتایج را بر اندیشه ی یونانیان افزودند که این عمل باعث پیشرفت علم شیمی در دوره های بعد شد.جابربن حیان و محمد بن زکریای رازی جزو بزرگترین شیمیدان های مسلمان به حساب می امدند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم مرداد 1389ساعت 14:16  توسط امين فتحي  | 
با کلیک بر روی هر عنصر در جدول مشخصات آن ظاهر می شود.

جدول تناوبی عناصر


+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم خرداد 1389ساعت 10:59  توسط امين فتحي  | 

فکر کنیدصفحه 103

فکر کنید صفحه 104:

فکر کنید صفحه 106:

مقایسه کنید صفحه 106:

مقایسه کنید صفحه 107:

فکر کنید صفحه 108:

مقایسه کنید صفحه 108

تحقیق کنیدصفحه 117:

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 117:

مشاهده کنید صفحه 118:

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 121:

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 122:

مشاهده کنید صفحه 123:

مقایسه کنید صفحه 125:

انتخاب کنید صفحه 125:

فکر کنید صفحه 128:

مشاهده کنید صفحه 131:

مشاهده کنید صفحه 131:

فکر کنید صفحه ۱۳۳:

مقایسه کنید 134:

فکر کنید صفحه 134:

مشاهده کنید صفحه 137:

فکر کنید صفحه 140:

حمع آوری اطلاعات صفحه 144:

جمع آوری اطلاعات  صفحه 150:

پرسش های متن درس صفحه 151:

پرسش های متن درس صفحه 158:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفتم خرداد 1389ساعت 11:2  توسط امين فتحي  | 

بحث کنید صفحه 48:

جدول روبرو را تکمیل کنید صفحه 53:

فکر کنید صفحه 54:

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 54:

بحث کنید صفحه 54:

فکر کنید صفحه 55:

آزمایش کنید صفحه 57:

آزمایش کنید صفحه 57:

فکر کنید صفحه 59:

تحقیق کنید صفحه 61:

تفسیر کنید صفحه 61:

جدول زیر را کامل کنید صفحه 62:

بحث کنید صفحه63:

آزمایش کنید صفحه 63:

آزمایش کنید صفحه 64:

فکر کنید صفحه 64:

اندازه گیری صفحه 64:

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 75:

بحث کنید صفحه 76:

محاسبه کنید صفحه 76:

 محاسبه کنید صفحه 77:                       

فکر کنید صفحه 80:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفتم خرداد 1389ساعت 10:58  توسط امين فتحي  | 

فکر کنید صفحه 3:

فکر کنید صفحه 4:

فکر کنید صفحه 7:

آزمایش کنید صفحه 8:

پرسش های صفحه 8:

تفسیر کنید  صفحه 9:

فکر کنید صفحه 10:

فکر کنید صفحه 10:

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 10

مشاهده کنید صفجه 13:

یک پله بالاتر صفجه 14:

تفسیر کنید صفحه 15:

بپرسید صفحه 22:

تحقیق کنید صفحه 23:

فکر کنید صفحه 24:

فکر کنید صفحه 26:

فکر کنید صفحه 26:

فکر کنید صفحه 28:

فکر کنید صفحه 29:

فکر کنید صفحه 30:

آزمایش کنید صفحه 32:

فکر کنید صفحه 33:

فکر کنید صفحه 36:

فکر کنید صقحه 36:

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 37:

فکر کنید صفحه 41:

آزمایش کنید صفحه 43:

فکر کنیدصفحه 43:

فکر کنید صفحه 43:

فکر کنید صفحه 45:

فکر کنید صفحه 46:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفتم خرداد 1389ساعت 10:54  توسط امين فتحي  | 
 
● گاز ساختگی (SUBSTITUTE NATURAL)
● گاز سنتز (SYNTHESIS GAS)
● گاز شهری (TOWN GAS)
● گاز شیرین (SWEET GAS)
● گاز طبیعی (NATURAL GAS)
● گاز طبیعی فشرده ( COMPRESSED NATURAL GAS)
● مایعات گاز طبیعی (NATURAL GAS LIQUIDS)
● گاز غیر همراه (NON-ASSOCIATED GAS)
● کلاهک (CAG CAP)
● گاز کلاهک گاز (GAS CAP GAS)
● گاز مایع (LPG)
● گاز مشعل (FLARE GAS)
● گاز همراه (ASSOCIATED GAS)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم فروردین 1389ساعت 18:57  توسط امين فتحي  | 

از آنجائی که نیترات در آب به‌صورت محلول وجود دارد. روش‌های معلول تصفیه آب قادر به حذف آن نیستند از این رو نیاز به آن دسته از روش‌های تصفیه پیشرفته می‌باشد که قادر به کاهش آلاینده‌های محلول هستند .

 نیترات (NO۳ منفی) یکی از آنزیم‌های معدنی است که در نتیجه اکسیداسیون نیتروژن عنصری حاصل می‌شود. این ماده یکی از عناصر بسیار ضروری برای سنتز پروتئین در گیاهان است و نقش مهمی را در چرخه نیتروژن دارد. نیترات از طریق اکسیداسیون طبیعی تولید و بنابراین در تمام محیط زیست یافت می‌شود. 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم بهمن 1388ساعت 20:41  توسط امين فتحي  | 

در نرم افزار  Periodic Library با دابل كليك بر روي نام هر عنصر مي‌توانيد اطلاعات زير را در مورد آن عنصر بدست آوريد:

 

جرم اتمي
حالت هاي اكسيداسيون
نقطه جوش
نقطه ذوب
دانسيته
آرايش الكتروني
خاصيت اسيدي و بازي
ساختار بلوري
الكترونگاتيوي
گرماي تبخير
گرماي ذوب
هدايت گرمايي
هدايت الكتريكي
ظرفيت گرمايي ويژه
پتانسيل اولين يونيزاسيون
حجم اتمي
شعاع اتمي
شعاع كوالانسي
آيا سنتزي است يا طبيعي؟

 

Atomic Weight
Oxidation States
Boiling Point
Melting Point
Density
Electron Configuration
Acid/Base Properties
Crystal Structure
Electronegativity
Heat of Vaporization
Heat of Fusion
Electrical Conductivity
Thermal Conductivity
Specific Heat Capacity
First Ionization Potential
Atomic Volume
Atomic Radius
Covalent Radius
Synthetic

 

با استفاده از دكمه Find Element در نوار ابزار مي‌توانيد بر اساس نام، علامت، يا يك خصوصيت ويژه عنصر مورد نظرتان را در جدول پيدا كنيد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم بهمن 1388ساعت 20:12  توسط امين فتحي  | 
 

دانلود:نرم افزار جدول تناوبی

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم بهمن 1388ساعت 9:19  توسط امين فتحي  | 
Nano-robot

امروز می خوام يک سری منبع در مورد شيمی روی شبکه معرفی بکنم

The Catalyst

سايتي است كــه به معلمان شيمي دبيرستان اجازه مي دهد تا به مجموعــه اي از منابع جالب شيمي
دست يابند .ه

Chem 4 Kids

مجموعه اطلاعاتي است در مورد مفاهيم بنيادي شيمي براي دانش آموزان و سايرين .ه

The Chem Tutor

درس هاي كمك آموزشي مربوط به شيمي پـايه براي دانش آموزان دبيرستان در اين سـايت قـــرار دارد .ه

The Chem Team

يك بخش كمك آموزشي عالي براي شيمي دبيرستان است كه مباني نظري , نمونه مسايل حل شده
و پرسش هاي اضافي براي تمرين بيشتر را شامل مي شود .ه

Chemistry For Students

شيمي و كشور نيوزيلند . يك لينك مناسب براي دانش آموزان و معلمان .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم بهمن 1388ساعت 19:54  توسط امين فتحي  | 

روي فلـزيست ، سفيد مايل به خاكـستري با علامت اختصاري Zn ، عدد اتمي 30، جرم اتمي 38/65 ، دانسيته g/Cm3 14/7، نقطه ذوب 4/419 درجه سانتيگراد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم دی 1388ساعت 7:50  توسط امين فتحي  | 
گذري بر کاربردهاي فناوري‌نانو در صنعت آب(قسمت دوم)

محققان آزمايشگاه ملي پاسيفيك نورث‌وست آمريكا، از سراميك‌هاي نانوحفره‌اي كه با تك‌لايه‌هاي تيول (SH)، عامل‌دار شده بودند، براي جيوه‌زدايي از آب استفاده كردند. تك‌لايه‌هاي خودسامان تيول بر روي سيليكاي ميان‌حفره‌اي (Thiol-SAMMS) مي‌توانند كاربردهايي در تصفيه فاضلاب نيروگاه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم دی 1388ساعت 8:46  توسط امين فتحي  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم دی 1388ساعت 13:30  توسط امين فتحي  | 
تصویر
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم دی 1388ساعت 13:19  توسط امين فتحي  | 
img/daneshnameh_up/d/df/180pxGoldNuggetUSGOV.jpg
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم دی 1388ساعت 13:5  توسط امين فتحي  | 
 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم دی 1388ساعت 12:58  توسط امين فتحي  | 

کاغذي که در سطح آب آتش مي گيرد !          


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم دی 1388ساعت 12:54  توسط امين فتحي  | 

تعیین دقیق زمان مرگ
تعیین دقیق زمان مرگ در جرم شناسی بسیار اهمیت دارد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم دی 1388ساعت 12:46  توسط امين فتحي  | 
تصویر
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم دی 1388ساعت 12:14  توسط امين فتحي  | 
تصویر


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم دی 1388ساعت 12:6  توسط امين فتحي  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم دی 1388ساعت 8:21  توسط امين فتحي  | 


تمام مواد موجود در طبيعت را به دو گروه بزرگ ماده مخلوط و ماده خالص طبقه بندي مي كنند.
ادامه اين دسته بندي را در نمودار زير مشاهده كنيد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم دی 1388ساعت 8:41  توسط امين فتحي  | 
 

مواد در دماي معمولي به سه حالت جامد، مايع و گاز وجود دارند. با تغييرات دما حالت مواد تغيير ميكند شما شاهد بسياري از اين تغيير حالتها در محيط ارطراف خود هستيد.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم دی 1388ساعت 8:38  توسط امين فتحي  | 
� همه مواد از ذرات ريز و غيرقابل تقسيم به نام اتم ساخته شده اند.  � شكل اتمها با هم متفاوت است. 

آنچه در اطراف ما وجود دارد را ماده مي ناميم. هوا، چوب، سنگ، مدادي كه با آن مي نويسيد و حتي غذا و آبي كه مي خوريد ماده هستند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم دی 1388ساعت 22:30  توسط امين فتحي  | 

تقريبا همه مواد دراثر گرما بزرگتر ودر اثرسرما كوچكتر مي شوند به اين واقيعت اصل يا قانون انقباض وانبساط مي گويند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم دی 1388ساعت 21:54  توسط امين فتحي  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم دی 1388ساعت 12:13  توسط امين فتحي  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم دی 1388ساعت 12:12  توسط امين فتحي  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم دی 1388ساعت 12:10  توسط امين فتحي  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم آذر 1388ساعت 13:55  توسط امين فتحي  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم آذر 1388ساعت 13:49  توسط امين فتحي  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم آذر 1388ساعت 13:23  توسط امين فتحي  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم آذر 1388ساعت 13:19  توسط امين فتحي  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم آذر 1388ساعت 9:56  توسط امين فتحي  | 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم آذر 1388ساعت 9:53  توسط امين فتحي  | 
دانلود سوالهاي شیمی هشتمسن دوره مسابقات آزمايشگاهي و كارگاه رايانه دانش آموزان سراسر كشور
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم آذر 1388ساعت 9:15  توسط امين فتحي  | 

برای دانلود روی درس مربوطه کلیک راست کرده گزینه

save target as  را انتخاب نمایید.

نام درس : درس اول    

 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم آذر 1388ساعت 11:9  توسط امين فتحي  |